BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Motaxe Tauran
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 5 March 2012
Pages: 19
PDF File Size: 1.46 Mb
ePub File Size: 17.83 Mb
ISBN: 889-7-77069-598-1
Downloads: 26019
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gonos

Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan lukisan sesuatu pandangan itu. Memang tidak ada satu ketetapan peraturan yang khusus bagaimana memulakan sesuatu lukisan.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Tin Tingg ggal alka kejurutdraan n ruan ruang g pada garisan tersembunyi yang terpanjang di antara dua garisan yang tersembunyi itu, seperti dalam rajah 4. Langkah 1 Arah pandangan hadapan, sisi dan pelan ditentukan terlebih dahulu. Kaedah yang tingktan ialah melalui lukisan unjuran ortografik.

Perlu diingat tulisan — tulisan yang digunakan tidak sampai mengganggu garisan — garisan objek atau garisan — garisan yang berkaitan dengan objek itu. Pandangan dari arah ini dapat menunjukkan ukuran panjang dan lebar objek, seperti rajah 4. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Apabi Apabila la garis garisan an tengah tengah dan garisa garisan n ters tersem embun bunyi yi berada berada di tempat yang sama, lukiskan garisan tersembunyi sahaja dan tidak perlu melukiskan garisan kejuruteraab, seperti dalam rajah 4.

  HEMIJSKA KINETIKA PDF

Raja Rajah h P5 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h gaddle. Ketiga —tiga arah pandangan bagi objek objek ini akan diunjurkan ke hadapan objek sehingga mengenai dinding satahnya seperti yang ditunjukkan tingkayan anak panah kecil, seperti dalam rajah 4.

Nota Kejuruteraan Jalan Raya. Persilangan antara satah unjuran ini menghasilkan empat sukuan, seperti dalam rajah 4.

Pandangan sisi objek ini diambil dari arah C sebelah kiri objek. Meng Menggu guna naka kan n kay kayu u uku ukurr, se sepert pertii raj rajah ah 4. Lukisan dalam sudut unjuran ini dianggap sebagai unjuran piawai tradisi British dan Eropah untuk kegunaan para arkitek dan jurutera.

Menggunakan sesiku sudut 45 0, seperti rajah 4. Raja Rajah h P3 menu kejurutegaan njuk ukka kan n pand pandan anga gan n berg bergam amba barr bagi bagi satu satu bong bongka kah h pelaras.

Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang ksjuruteraan. Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat.

Rupa bentuk pandangan — pandangan objek dalam tiga dimensi itu tidak dapat menggambarkan rupa bentuk sebenar bagi setiap permukaannya. Ia hanya memberikan gambaran rupa bentuk permukaan — permukaan utama sesuatu objek secara menyeluruh menyeluruh dan serentak.

Pemilihan arah pandangan sisi ini bergantung pada arah mana yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian objek yang lebih banyak dengan garisan nyata berbanding dengan garisan tersembunyi, seperti dalam rajah 4.

  EIGENFACES TUTORIAL PDF

Jika boleh kaedah pemindahan ukuran dengan menggunakan jangka lukis, sesiku sudut dan sesiku T digunakan. Jika terdapat bulatan — bulatan yang sama garis pusatnya, bulatan tersebut dilukis terlebih dahulu supaya mengukur jejari setiap bulatan itu dapat dijimatkan, seperti rajah 4. Bahagian yang tersembunyi ini akan ditunjukkan juga dengan menggunakan garis putus — putus kecil.

Jika ada arahan yang diberikan, arahan tersebut mestilah dipatuhi. Ini disebabkan cara pemindahan ukuran ini dilakukan dilakukan dengan bantuan alat lukisan bukan cara pengukuran terus.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Pandangan ini dinamakan pandangan atas, seperti dalam rajah 4. Raja Rajah h P1 P1 men menun unju jukk kkan an pand pandan anga gan n iso isome metr trik ik bagi bagi satu satu bong bongka kah h blo blok k pembentuk.

Dari rataan rataan ini bentuk bentuk pandang pandangan an itu diperolehi. Jika tidak ada arahan yang diberi, arah pandangan hadapan buou diambil dari arah tinngkatan mempunyai ukuran yang paling panjang, berada dalam kedudukan mendatar dan dapat menunjukkan bahagian — bahagian hadapan objek dengan garisan nyata yang banyak.

Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri.

Unjuran sudut pertama Unjuran sudut ketiga 4. Dengan cara ini masa dapat dijimatkan.

Kaedah — kaedah lain memerlukan kemahiran menggunakan alat lukisan sebelum hasil yang baik diperolehi.